Känna sig trygg med dom verktyg som man har, är en avgörande faktor när ett liv står på spel.

​

Vi utbildar företag och privatpersoner i Hjärt och lungräddning samt förstahjälpen.

​

Våra kurser fokusera på att alla ska känna känslan av att dom kan göra skillnad. Att dom kan, vill och vågar agera när det oväntade händer.

​

Vi har många års erfarenhet av kurser och även finslipat en modelsom vi har sett att våra deltagare uppskattar.

​

Alla våra instruktörer har en bakgrund inom räddningstjänsten, och har på så sätt ett stort kunnande och erfarenhet.

​

Detta gör att vi inte bara lär ut teori, utan har helheten i verktygslådan.

​

Våra utbildningar är altid anpassade till yrkeskategori, så dit företag får bästa möjliga kompetens.

At Rädda liv är lättare än man kan tro.

​

Våra utbildningar i hjärt och lungräddning med hjärtstartare och Förstahjälpen, bygger på en pedagogik där deltagaren ska känna sig bekväm och säker.

​

Vi jobbet alltid i cirkelform där alla blir delaktiga i utbildningen.

​

Vi tror att det är genom att våra aktiv som kunskapen fastnar bäst.

​

Vårt mål är altid att alla ska känna trygg i att kunna ge hjärt och lungräddning ensam eller i grupp.

Kiehn Consulting    TänkEfterFöre.se    info@tankefterfore.se